DataCore in a Box

3 Sep, 2012

Stor satsning av DataCore på lösning för småföretag.

dxbox01.png

DataCore har sedan länge varit en av huvudspelarna på marknaden för datalagring då det gäller lösningar för virtualisering och säkerhet med hög tillgänglighet. Nu gör DataCore en stor satsning för att komma in på småföretagen då inriktningen tidigare främst har varit mot lite större användare. 


Med DataCores nya flexibla plattform DataCore in a Box ger man nu även mindre användare möjligheten att nyttja de fördelar som tidigare endast varit reserverade för större miljöer. Plattformen bygger på klustrade appliance-enheter som är en kombination av hårdvara och mjukvara med inbyggt lagringsutrymme. Lösningen är förkonfigurerad och klar att implementera mot befintlig miljö med minimal påverkan på drift och produktion.

 
dckarta06.pngSmå företag har samma krav på säkerhet för sin lagrade data som stora företag men har oftast inte möjligheten att göra samma ekonomiska investering i redundanta lösningar för att kunna uppnå samma säkerhet. Med DataCore in a Box behöver vi inte längre kompromissa mellan säkerhet och ekonomi. 

 

DataCore in a Box ger dig en miljö med hög tillgänglighet (HA), hög redundans, flexibilitet och enkel administration med integration mot virtualiserade miljöer som VMware och Hyper-V.

Det är viktigt för mindre företag att kunna administrera sin egen lösning på ett enkelt och smidigt sätt viket är en röd tråd genom hela lösningen då det mindre företaget ofta har begränsade personalresurser. 

 

Storage Hypervisor

Ett abstraktionslager mellan lagring och klienter vilket gör att användning och manipulering av lagring kan ske utan driftpåverkan. Gör för lagringen vad VMware gör för servrarna.

Hög Tillgänglighet

Synkron spegling i realtid ser till att all data alltid finns på två ställen. Vid ett eventuell fel fortsätter systemet att helt transparant mot klient serva data utan driftavbrott från tillgänglig nod.

Acceleration

En intelligent cache på upp till 1TB RAM gör det möjligt att snabbt och effektivt öka responstider och IO mot lagring.

Värdebasering

Automatisk Storage Tiering flyttar på ett intelligent sätt data mellan olika disklager och ser till att du alltid har rätt data på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Skalbarhet

Utöka kapacitet, prestanda, funktionalitet och bandbredd efter
behov utan att påverka produktion.
 

Administration  

Ett logiskt och effektivt gränssnitt med integration mot VMware och Microsoft gör det enkelt för användaren att skapa, underhålla och bevaka sin miljö.

 

Vill ni har mer information kontakta oss eller närmsta återförsäljare

Läs mer om DataCore in a Box här.