Certifiering Sanrad

17 Sep, 2008

Steg två av certifieringutbildningen har just avslutats med ytterligare 8 st. utbildade tekniker. Nästa tillfälle kommer att gå av stapeln under november månad.