Certifiering Sanrad

22 Aug, 2008

Vi har nu just slutfört höstens första två certifieringsutbildningar för Sanrad och kommer att ha ytterligare fyra stycken innan året är slut. Detta för att vidareutbilda våra ÅF och se till att vi alltid kan erbjuda högsta möjliga kompetens på våra produkter.