AlphaBridge nytt utbildningscenter i Norden

28 Nov, 2013

AlphaBridge har utav DataCore blivit utsett till ”DataCore utbildningscenter” i Norden.  AlphaBridge har under två års tid anordnat utbildningar i DataCore för certifiering av konsulter som installerar och arbetar med DataCore vilket utmynnat i en DCIE-Certifiering. Detta har vi gjort med hjälp av inhyrda utbildare från DataCore.

 

Genom att vi nu blivit ett utbildningscenter kan vi anordna dessa utbildningar i egen regi. Vi kommer att erbjuda utbildningar både för konsulter som vill erhålla DCIE status och för slutanvändare som jobbar med DataCore i sin dagliga verksamhet.