Aktuellt

DataCore #1 Pris/Prestanda

28 Jan, 2016

DataCore har slagit nytt världsrekord när de mäter pris/prestanda i SPC-1 benchmark. Konkurrenterna är inte i närheten av DataCore tack vare deras Parallel I/O.
>>Läs mer

DataCore VVols,Parellel I/O och Award

1 Dec, 2015

>>Läs mer

Exertis CapTech köper AlphaBridge AB

11 Nov, 2015

>>Läs mer

DataCore Whitepapers

25 Jun, 2015

Läs om hur du minskar dina lagrings kostnader med Software-defined Storage.
>>Läs mer

NetEnt Realizes the Business Value of DataCore's Software-Defined Storage

4 Dec, 2014

>>Läs mer

Välkommen till AlphaBridge


Pressmeddelande: Exertis CapTech köper AlphaBridge AB

 


Storagespecialisten som löser dina prestanda problem. 


AlphaBridge är en leverantör av lösningar inom datalagring och produkter för att snabba upp hanteringen av din data på både server och lagringssystem. Huvudinriktningen är värdebaserad prestanda vilket innebär rätt prestanda vid rätt tidpunkt till rätt kostnad.

Upplever ni prestandaproblem?

  • Har ni en Virtualiserad servermiljö?
  • Har ni planer på att implementera en VDI miljö?
  • Har ni transaktionsintensiva databaser?

Och har problem med att få ut den prestanda du behöver från ditt lagringssystem?

Vi har lösningen! 

  

Värdebaserad prestanda - Prestanda till rimliga pengar

AlphaBridge är en leverantör som specialiserat sig på datalagring där medarbetarna har mycket lång erfarenhet. De tre sista åren har kraven på prestanda i lagringssystemen ökat på bred front på grund av den servervirtualiseringen som skett på marknaden. Tidigare var det bara de som körde tunga databasapplikationer som hade höga I/O krav men i takt med att allt fler kunder nu virtualiserar sin serverpark med hjälp av VMware, HyperV eller Citrix så har kraven på prestanda ökat för hela miljön.

Vi adresserar kunder som kör 

VMware                      VDI Lösningar 
Hyper-V Databaser
Citrix   I/O intensiva miljöer

I början av virtualiseringsvågen så var trycket väldigt hårt på serversidan med mer minne och snabbare processorer. Man insåg snabbt att detta inte var hela lösningen utan att man bara förflyttade problemet någon annanstans och istället blev lagringen flaskhalsen i den virtualiserade miljön. Trafikmönstret har ändrats radikalt jämfört med det vi är vana vid från enskilda servrar som var till största delen sekventiell i motsats till dagens virtualiserade miljöer som uppför sig som en stor databas med hög random access. 

I takt med att de virtualiserade miljöerna ökat dramatiskt så har också kraven på lagringssystemen som ska hantera informationen ökat. Vi har oftare och oftare blivit involverade i case där kunden inte får ut den prestanda som krävs för att få rimliga svarstider mot användarna. Detta har gjort att vi har fokuserat mer och mer på att adressera dessa problem. Med tiden har vi lärt oss hur man ska bygga lösningar som klarar detta och med hjälp av nya hjälpmedel i form av hårdvara och mjukvara så kan vi nu hantera detta på rätt sätt.

Traditionellt löste man problemen genom att öka antalet disk i lösningen tills man uppnått de I/O krav som efterfrågats men genom att prestandakraven ökat över hela lagringsstrukturen eftersom vi virtualiserar mer och mer så är detta inte längre en hållbar lösning. För exempelvis  en VDI lösning som har ett krav på 20-60 iops per användare så går det åt väldigt mycket disk för att få en rimlig prestanda i systemet vilket blir väldigt dyrt.

Med hjälp av ny teknik i form av system som hanterar avancerad cachning på ett helt nytt sätt med SSD, PCIe flash,serialisering och sekvensiering kan vi på ett intelligent sätt öka prestandan. Viktigt att nämna är också att det inte bara är hårdvaran som löser problemen utan en kombination av hårdvara och mjukvara som måste till för att kunna styra detta på rätt sätt.

Det gäller att kunna bygga en lösning där du kan styra prestandan och dela ut den bara till de applikationer som behöver hög prestanda, detta för att hålla kostnaden nere.  Med hjälp av Auto Tiering funktioner ser vi till att vi alltid får rätt data på rätt plats.

Med hjälp av ny teknik kan vi nu erbjuda lösningar som anpassas efter de prestandakrav ni har i er miljö, produkterna vi valt att jobba med är från leverantörer som ligger längst fram i utvecklingen inom sitt specifika område.

Med tillgång till dagens nya teknik har sättet att konstruera och anpassa lagringslösningar revolutionerat sättet att tänka på.  

Med den erfarenhet vi fått under årens lopp och tillsammans med rätt produkter är vi säkra på att vi kan presentera en lösning som passar era behov och som kan ge den efterfrågade prestandan på ett bra och säkert sätt till rimliga kostnader.

Känner du igen denna problematik och vill veta mer kontakta gärna oss för en diskussion.

AlphaBridge samarbetar med ett antal återförsäljare runt om i Sverige.